Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Avea Fatura Sorgulama

avea fatura sorgulama

Genelde Avea hattı olan herkesin Türk Telekom bünyesine geçtiğini bilmeyen insanlar çok vardır. Bu nedenle Avea fatura sorgulama yapabilmek için Avea müşteri temsilcilerini aramaya çalışırlar. Tüm bunlarla uğraşmanıza son vererek fatura sorgulama konusunda yardımcı oluyoruz. Tam olarak fatura sorgulama konusunda ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız çok basit ve kolay yöntemle faturanızın borcunu öğrenmeye ne dersiniz?

Avea şimdilerde artık Türk Telekom bünyesinde olduğu için Avea eski borç sorgulama yapabilmek çok daha kolay. Türk Telekom mobil üzerinden telefon borcunuzu en kısa sürede öğrenebilirsiniz. Pek çok Avea kullanıcısı Türk Telekom  online işlemler üzerinden faturalarını öğrenebilmekte. Avea kampanyalarından bu sayede haberdar olmakta. Avea faturalı hattın kolay yoldan faturasının borcunu öğrenmek güncelfaturaborcusorgula.com sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj atmakla uğraşmadan sadece numaranızı yazarak güncel faturanızın bilgisine ulaşmanız mümkün.

Eski Dönem Avea Fatura Sorgulama

Peki, eski dönem borçlarınızı nasıl görebilirsiniz? Kardeşiniz uzakta okuyor ve geçen ay telefon faturasını ödemediğini söyledi. Numarası üzerinden nasıl faturasını öğrenebilirsiniz? Bunun cevabı bizde! Türk Telekom fatura sorgulama yaparak mesaj atmadan sadece numara yazarak hemen eski dönem borçlarıyla birlikte güncel borcuna ulaşın. Avea faturası öğrenebilmek için sadece Türk Telekom üzerinden mi sorgulama yapmalısınız? Tabi ki de hayır. Kardeşinizin hattı Türk Telekom olsa dahi sizin Turkcell veya Vodafone hattınız üzerinden fatura borcunu anında sorgulayabilirsiniz. Hemen şimdi ister bireysel, isterseniz de kurumsal telefon borcunuzu  hemen öğrenme imkanını yakalayın.   

Lena