Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numaralar

Lotoda kazanacak numaraları bilemeyebiliriz ama bilinmeyen numaralar kime ait biliriz. Bazen sadece canımızın bir konuda sıkılmaması bile Loto kazanmak kadar değerli. Bilinmeyen numaralar kime ait bulunca bu konuya artık kafamız takılıp, moralimiz de bozulmaz.

Bilinmeyen numaralar servisimiz web sitesi ve telefon hattı ile hizmetinizde. İkisinden birini kullanarak için sorgulama yapın, servisimizin kolaylığından, güvenilirliğinden faydalanın. Servisimiz ile elektrik, su, doğal gaz, TV, telefon, İnternet, ADSL faturası sorgulamanın yanı sıra numaradan isim, isimden numara arayıp abone bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Eğer sorguladığınız abone Turkcell, Türk Telekom sabit, Türk Telekom mobil ve Vodafone veri tabanlarında mevcutsa size en güncel bilgileri sunulur, yanlış isim ya da yanlış numara ile karşılaşıp zaman kaybetmezsiniz.

Haydi hemen hizmetimizi deneyin, telefonunuzdaki bilinmeyen numaralar kime ait görün.

Yeşim