Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

CLK Boğaziçi Elektrik

clk boğaziçi elektrik

Seksen bir ilde neredeyse herkes CLK elektrikten yararlanmaktadır. CLK elektrik enerji Türkiye’nin elektrik dağıtımında yer alır. Faaliyet gösterdiği her alanda sorumlulukların bilinci ile hareket ederek, güvenilir, kaliteli hizmeti esas almaktadır. Kurumsal sorumluluk açısından da çalışmalarında alabilecekleri sosyal  ve toplumsal gönüllülük olma konusunda projeler ile desteklemektedir. CLK Boğaziçi elektrik, CLK Uludağ elektrik gibi bir çok bölgede destek vererek daha sağlıklı yaşamda yaşamamıza yardımcı olan şirkettir. Bilim, spor, sanat faaliyetlerinde de clk Boğaziçi elektrik her zaman çalışanlarına destek olmaktadır.

CLK Boğaziçi elektrik aboneliğinde olan herkes ekonomik hayat kalitesine göre elektrik tüketimini gerçekleştirmektedir. Faaliyet gösterdikleri bölgelerde ekonomik yaşam kalitesini yükseltebilmek için projeler üreterek gündelik hayatta olan insanlara yardımcı olmaktadır. CLK Boğaziçi elektrik abonelik içinde olan herkes için elektrik tüketimleri konusunda yardımcı olmaktadır. Üst seviyede elektrik tüketimlerinde de ödeme kolaylığı sağlayan ve topluma ve abonelerine karşı da sorumluluklarında kolaylık sağlayan clk Boğaziçi elektrik ile kolay yoldan fatura sorgulamanıza ve ödemenizde yardımcı olmaktadır.

Geçmiş Dönem CLK Boğaziçi Elektrik Borç Sorgulama

Siz de CLK Boğaziçi elektrik abonesiyseniz PTT şubelerine gitmeden veya ilgili ödeme merkezlerine gitmeden Boğaziçi elektrik borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Boğaziçi elektrik borç sorgulama yapabilmeniz için abone numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. Dünyayı seven ve enerji kaynakları tüketiminde de duyarlı olan CLK Boğaziçi elektrikten hizmet  alıyorsanız hemen şimdi fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Dilerseniz daha önce yayınlamış olduğumuz "Elektrik Borç Sorgulama" başlıklı makalemizi de okuyarak konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Lena