Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz Borç Sorgulama İstanbul Avrupa

Doğalgaz her zaman kullandığımız, evlerimizde ve iş yerlerinde bulunan gazdır. Doğalgaz borç sorgulama da sürekli kullandığımız madde için yapmamız gereken kontrollerden birini içerir. Sadece merak ettiğimizde değil, genel anlamda kontrol yapmak ve biriken borç var mı yok mu görmek her zaman önemlidir. Bu nedenle İstanbul kalabalığında yaşayan insanlar için kolay yol göstermekteyiz. Sende eğer İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşıyorsan ve doğalgazdan faydalanmak istiyorsan durma, hemen doğalgaz fatura sorgula!

İgdaş uzun yıllar içinde insanların çoğuna yardımcı olmuş, sürdürülebilir doğalgaz ile yaşam kalitesini arttırmıştır. Kurumsal bir şirket olan İgdaş temelde sürdürülebilirliğini genişletmektedir. Kaliteli hizmeti ile doğalgazdan yararlanmak isteyen kişilere doğalgaz fatura ödeme yapmalarına da yardımcı olmaktan memnun duymaktadır. Tarifeleri ile kış aylarında dahi insanların maddi anlamda yorulmasını istemeden ödemelerinde de yardımcı olmaktadır. Kışın mesela ortalama iki yüz elli TL tutarında doğalgaz yakıyorsan, yazın da 50 TL doğalgaz kullanımın olduysa kış ayın ve yaz ayın ortalamasını alarak ödeme planı çıkartıyor. Kışın ve yazın aylık ödemelerin ortalama bir fiyat oluyor. Bu sayede doğalgaz ödemelerinde de kolaylık sağlanıyor. 

doğalgaz borç sorgulama

İgdaş Doğalgaz Borç Sorgulama İstanbul Avrupa

Yukarıda örnek verdiğimiz durumu İstanbul’da çoğu insan bu şekilde ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu durumda ödeme planı çıkartılarak faturalarını ortalama ücretlerde ödemek için sende başvuru yapabilirsin. Planı çıkarttıktan sonra kapına kadar gelmeyen faturalarının ne kadar olduğunu öğrenmek için İgdaş fatura sorgulama tesisat no ile işlemini gerçekleştirebilmen önemlidir. İstediğin telefondan tesisat numaran ile sorgulamanı yapabilirsin. İgdaş ile ilgili sıkıntıların varsa, ödeme konusunda zorlanıyorsan müşteri olarak yardım isteyebilirsin. En iyi şekilde doğalgazdan faydalanabilmen için sana destek olacaklarından eminiz. 

Leyla