Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz İgdaş Borç Sorgulama

igdaş borç sorgulama

Ülkemizde iki bin yılı başlarından itibaren gelişmekte olan ülkeler arasına hızla girerek teknolojide, bilimde batı ve doğu dünyasının karışımı ile farklı bir çizgi yakalamıştır. İnsanlarımızın gittikçe yaşam koşulları değişerek standartların yerini alacak yaşam tarzları ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de kömürlü yakıt tüketimi yerine doğalgaz tüketimi evlerimize, iş yerlerimize kadar gelmesidir. İstanbul’da milyonlarca insan yaşamaktadır ve evlerine ve iş yerlerine doğalgaz gelmesinin en güzel hali kokusuz dumansız ve kolay kullanımlı olmasıdır. İgdaş borç sorgulama sayesinde de günümüzde istediğin zaman fatura sorgulama yapabilirsin. Doğalgaz borç sorgulama sayesinde doğalgaz borç tutarını görebilirsin.

Doğalgaz çevre kirliliği açısından sebep gösterilmeyecek yakıt tüketimi halindedir ve Türkiye’de yüzde elliyi gecik bir şekilde doğalgaz kullanımı da yaygındır. İnsanların yaşam koşulları üzerinde etkili bir hal alan doğalgaz sayesinde igdaş fatura hesaplama yapmak gerekebiliyor. Bu durumda etkili olan tek şey tek tıkla hesaplama yapmadan geçmiş dönem ve şimdiki borcu birlikte görebilmektir. Sende istediğinde aklında eğer doğalgaz borcunun ne kadar olduğu konusu varsa en güzel çözümü sana sunuyoruz.

Abone No ile Doğalgaz İgdaş Borç Sorgulama

Peki nasıl sorgulama yapabilirsin? Bu sorunun yanıtı çok kolay.

İlk önce sorgulama ekranında kategori seçimi yaparak doğalgazı seçmen gerekir. Ardından tip seçimini gerçekleştirmelisin. İgdaş fatura sorgulama tesisat no ile işlem yapabilmen için de igdaş tipini seçtikten sonra sorgulama alanındaki yazıya dikkat etmeni istiyoruz.

igdaş fatura sorgulama

Tesisat No'nun İlk 7 Hanesi Tesisat, Son 4 Hanesi İse Daire No'dur. Daire No 4 Haneden Kısa İse, Başına Sıfır Yazılarak 4'e Tamamlanacak Şekilde 11 Hane Olarak Girilmelidir. (Örn: 12345670025)

Daha sonra sorgula tuşuna basarak en basit şekilde hiç uğraşmadan nasıl fatura sorgulanır öğrenirsin. Bu sayede dışarı çıkmadan güncel fatura bilgilerinin ve fatura borcunun tutarını öğrenmiş olursun. 

İgdaş borç sorgulama ile ilgili merak ettiğin tüm bilgiler için müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsin.

Doğalgaz, diğer enerji kaynaklarından farkı çevre kirliliğine daha az etki etmesidir. Doğalgazı ısınma, yemek pişirme, temizliğimizde kullanmaktayız. Gün içerisinde bu kadar çok doğalgazı kullanırken, hizmetinden faydalanırken faturalarımızın gelmesi de gayet normaldir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi doğalgazı kendimiz üretmiyoruz, başka ülkelerden doğalgaz hizmeti alıyoruz. Bu nedenle faturalarımızı da ödememiz gerekiyor. Doğalgazınızın kesilmemesi için borcunuzun tutarını merak ettiğinizde doğalgaz fatura borcu öğrenme yapabilirsin. Hayatımızda en çok kullandığımız maddelerden biri olarak doğalgaz için siz de zaman zaman güncel fatura borcunuzu öğrenebilirsin.

Fatura Sorgulama