Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Elektrik hayatımızda vazgeçilmez noktalardan biri halinde. Elektrik bir an kesildiğinde işler durma noktasına kadar gelebilir, cep telefonumuzdan iletişim sağlayamayız. Elektrik o kadar önemlidir ki yoklukta onu n önemini daha çok fark ederiz. Ülkemizde birçok elektrik dağıtım şirketi vardır ve hepsinin de ayrı ayrı elektrik faturası sorgulama yapılması gerekebilir. Elektrik kesintisi yaşamamak için de fatura sorgulama sayesinde fatura borçlarını öğrenmek gerekebiliyor. İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara ve diğer şehirlerde yaşayan vatandaşların evden çıkmadan fatura borcu sorgulama yapmaları artık söz konusu.

İstediğimiz yerde ve zamanda faturalarımızın borcunu öğrenemiyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok gibi düşünsek de aslında var. Özellikle İstanbul kalabalığında sürekli sıra beklemekten yorulmuş durumdayız. İstanbul elektrik faturası sorgulama yapabilmek için sadece dışarı çıkıp ilgili merkezlerde sıra beklemek zaman öldürmek gibidir. Bunun yerine kolay yoldan fatura borcu öğrenmeyi kim istemez ki?

Tedaş Elektrik Faturası Sorgulama

tedaş elektrik fatura sorgulama

Güncel Fatura Borcu Sorgula servisimiz daima sizin güncel fatura borcunuzu gösterir. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom üzerinden anında öğrenebileceğiniz faturanızın borçlarını zaman kaybetmeden görebilirsiniz. “Tedaş borç sorgulama nasıl yapılır?” diye merak ettiğinizde hemen sonucu sizlere söyleyelim. Fatura sorgulama alanından elektrik kısmını seçiyorsunuz ve ardından tip seçiminde “ tedaş-bedaş- ayedaş” seçeneğini tıklıyorsunuz. On bir hanelik işletme kodu ve abone numarasını giriyorsunuz. İşletme kodunun ilk üç hanesi İstanbul için 212 ve 216’dır. Diğer iller içinse il trafik kodudur. Bu sayede zorlanmadan elektrik faturanızın borcunu hemen sorgulayabilirsiniz.

Konu ile ilgili önceki yazılarımızdan "Elektrik Güncel Fatura Borç Sorgulama" başlıklı yazımızı da dilerseniz inceleyebilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Begüm