Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Güncel Fatura Borcunu Sorgula ile Faturanızı Öğrenin

elektrik güncel fatura borcunu sorgula

Günümüzde o kadar çok elektriğe bağlıyız ki onsuz yaşamı bile düşünemez olduk. Elektrik her yerde yanı başımızda ve her an yanımızda olması gereken bir maddedir. Telefonlarımız için, elektronik eşyalarımız için, iş yerleri için, evimiz için, ulaşım için elektrik her alanda gereklidir. Öyle durumdayız ki yanımızda taşınabilir bataryalar taşımak zorunda bile kalabiliyoruz. Yeterli olması gereken bataryalarımızı çok fazla telefon kullanımından dolayı yeterli hale getiremiyoruz. Hali ile priz aramaktansa taşınabilir bataryalar kullanmaktayız. İhtiyacımız olduğu için geceden prize takıp yatıyoruz. Gece kesilen elektriğin faturanızı ödemediğiniz için kesildiğini de bilemeyebilirsiniz. Bu nedenle zaman zaman elektrik güncel fatura borcunu sorgula yaparak borcunuzun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İş yerlerinde de elektriğin kesilmesi işin  aksamasına neden olur. Mğşterileriniz elektrik olmadığı için dükkanınıza gelmek istemez. Elektriğin borcunun olup olmadığını elektrik borç sorgula sayesinde öğrenmeniz gerekir. Sürekli ödeme merkezlerine giderek fatura borcunuzu sorgulayamazsınız. Çünkü buna zaman yetmeyebilir. Birden çok iş yeriniz varsa ve zaman zaman borç sorgulama yapmanız gerekirse evde veya işte oturduğunuz yerde online olarak sorgulama yapabilirsiniz. Bu kadar kolaylık varken zor olanı yapmak insanın sadece zamanını alır. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde faturanızın borcunun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama İşlemi İle Borcunuzu Öğrenin

Rehberlik hizmeti ve bilgi servisi hizmeti veren sitemiz RH-018 no'lu lisans belgesi kapsamında sorgulama işlemlerinizi yapmanıza olanak tanıyor. Enerjisa elektrik borç sorgulama ile ilgili hem güncel hem de eski aylara ait tüm fatura bilgilerinize ulaşabilirsiniz.