Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Ev Telefonu Fatura Sorgulama

ev telefonu fatura sorgulama

Ev telefonu gündelik yaşam içinde hala kullanılmakta. Çünkü ev hanımlarının cep telefonlarından çok tercihi genellikle ev telefonu olmaktadır. Yaşlı anne ve babalar, dedeler için gerekli olan telefon ev telefonu olabiliyor. Çünkü evden dışarı pek çıktıkları olmuyor ve çıktıkları zaman da iki tur atıp dönüyorlar. Onlar için büyük tuşları olan telefon daha iyi oluyor. Tuşları görerek de kolayca sevdikleri kişilere ulaşabiliyorlar. Bu nedenle de yaşlı olan kişiler faturalarını takip etmekte de zorlanabilir. Ev telefonu fatura sorgulama yaparak sen oturduğun yerden telefon numarası yazarak fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsin. İstediğin zaman pratik yoldan Türk Telekom operatörüne veya başka operatörlere bağlı faturanı görüntüleyebilirsin.

Genelde ev telefonları internet faturaları içinde yer alır. Ev telefon kullanıcıları internet ile birlikte hizmet alarak daha karlı ödeme olabiliyor. Bu nedenle ev tel fatura sorgulama yapabilmek her zaman önemlidir.  Çünkü kotalı olan internetini aşabilir, telefon görüşmelerinde verilen hizmette yer alan dakikalarını geçebilirsin. Bu insanlık halidir. Telefonda sohbet ederken konuşmaya dalabilirsin. İnternette iken izlemediğin dizini izlemene de dalabilirsin. Normal gelen faturanı kısaca aşabilirsin. İstediğin zaman fatura borcunu öğrenebilmen için anında sorgulama yapabilirsin.

Pratik Yoldan Türk Telekom Ev Telefonu Fatura Sorgulama

En kısa yoldan nasıl fatura borcunu öğrenebilirsin? Tabi ki fatura borcu sorgulayarak. İnternet üzerinden anında sorgulama yaparak zamandan kazanırsın. Türk Telekom borç sorgulama numarası ile uğraşmadan hemen fatura borcunu öğrenebilirsin. TTnet fatura ödeme yapmadan önce internet borcunu, Türk Telekom fatura ödeme yapmadan önce de ev telefonu fatura sorgulama yapmalısın. Böylece fatura ödeme merkezine gitmeden tüm borçlarının tutarını bilirsin ve ne kadar ödemen gerektiğini de bütçenden ayırabilirsin. Güncel fatura borcu sorgula servimiz sayesinde gerçek sonucu görebilir, faturan hakkında bilgi alabilirsin. 

Daha önce yayınladığımız "Türk Telekom Ev Telefonu Fatura Sorgulama" başlıklı yazımızı da okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Begüm