Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Sorgulama Avea

Cep telefonları, iş telefonları ve günlük olan her iletişimizde karşılaştığımız ay sonunda her zaman faturalarımızdır. Fatura sorgulama Avea, Türk Telekom ve Turkcell, Vodafone operatörlerinden hangisinde olursan ol servisimizden sorgulamanı gerçekleştirememek için hiçbir neden yok. Çünkü aradığın bilgiye en yakın fatura ödeme merkezine gitmeden de öğrenebilirsin. BTK onaylı olan servisimizden güncel faturanı sorgulamak için tek şey numaranı yazmak ve operatör seçimi yapmaktır.

Herkesin başına gelen bir durum ay sonunda ödenmesi gereken faturalardır. Çalışan ve iletişim konusunda açık olan ve belli olan bir konudur. Çünkü ay sonunda Avea eski borç sorgulama yapmamız gerekebilmekte. Bazen faturalar mesaj olarak bildirilemiyor. Ödeme zamanın gelince de ne kadar ödemen gerektiğini bilmediğinde numaradan fatura sorgulama işe yarıyor. Daha da önemlisi sevdiklerinin telefon numarasından borcunu öğrenmek onlara sormadan işlem yapmak internetten sorgulamada etkili oluyor. 

fatura sorgulama avea

Telefondan Fatura Sorgulama Avea

Merak ettiğimiz zaman faturanın borcunu öğrenebilmek her zaman önemli konudur. Özellikle de dışarı çıkmadan oturduğun yerde bunu gerçekleştirebilmen önemlidir. Türk Telekom fatura sorgulama yaparak Avea hattında olan borcunu görebilirsin. Çünkü Avea geçen sene Türk Telekom’la birleşerek kullanıcılarının telefonlarında Avea operatörü olarak değil Türk Telekom olarak göstermiştir. Kısacası Avea yerine Türk Telekom yazmaktadır. Abonelere ise operatör bilgisinin güncellenmesi mesajı gönderilmiştir. Operatör bilgisini güncelleyen abonelerde ekranlarında Türk Telekom yazısını görmüştür. Bu nedenle fatura sorgulama Avea operatörü için yaptığınızda Türk Telekom üzerinden faturalandırılırsınız. 

Konu ile ilgili daha fazla fikir edinebilmek için dilerseniz "Avea Fatura Sorgulama" başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz. 

Begüm