Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Geçmiş Dönem Telefon Fatura Sorgulama

telefon fatura sorgulama

Telefonlarımız devamlı yanımızda olduğu için iletişim açısından devamlı telefon kullanımı içindeyiz. Akıllı telefonlarımız sayesinde internet ve telefon kullanımımız her zaman yoğun bir şekildedir. Sosyal medya kullanımı da gündelik hayatımızın içerisinde. Bu nedenle telefon fatura sorgulama yaparak faturamızın borcunu öğrenebilmemiz gerekiyor. Fatura aşımı interneti çok fazla kullanmamızdan veya telefonda hattımızın paketini aştığımız için faturamız yükselmektedir. Bunu engelleyebilmek için dikkatli kullansak da farkında olmadan faturamızı aşabiliyoruz. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde faturamızı da öğrenmek isteyebiliriz. Fatura ödeme merkezine gitmeden de fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilmenin tek yolu 11860’ın yan servisi olan Güncel Fatura Borcu Sorgula servisimiz ile gerçekleştirebilirsin. İhtiyaçlarını en basit ve kısa yoldan çözebileceğin servisimiz sayesinde internetini her zaman kullanabilirsin.

Avea Geçmiş Dönem Telefon Fatura Sorgulama

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri ve Türkiye sınırları içinde hizmet veren diğer operatörlerden de telefon fatura sorgulama yapabilirsin. Telefon fatura sorgulama Avea için de bu geçerlidir. Avea geçen sene Türk Telekom ile birleşerek Türk Telekom mobil oldu. Bu nedenle Avea faturasını öğrenebilmek için Türk Telekom üzerinden faturan görüntüleyebilirsin.

Fatura sorgulama yapmak çok kolaydır. Yukarıda yer alan fatura sorgulama alanına tıklayarak 11860’ın fatura sorgulama alanına ilerlemiş olursun. Telefon faturanı sorgulayabilmek için Türk Telekom mobil seçeneğini seçmen gerekiyor. Daha sonra telefon numaranı yazarak güncel fatura borcunu öğrenebileceğin sorgulama ekranı karşına geliyor. Avea fatura ödeme yapmadan önce güncel fatura borcunu öğrenmen senin için her zaman avantajlıdır. Hemen şimdi güncel fatura borcunu öğrenmek istediğin telefon hattını ilgili alana yazarak güncel borcunu öğrenebilirsin. 

Konu ile ilgili dilerseniz daha önceki yayınladığımız makalelerimizden "Telefon Borç Sorgulama" başlıklı yazımızı da inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Begüm