Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Gediz Elektrik Borç Sorgulama

gediz elektrik borç sorgulama

Gediz elektrik bereket enerji grubunun Manisa ve İzmir illerine düşük maliyetli hizmet sunmaya ve vatandaşlara elektrik hizmeti sağlar. Evlere, iş yerlerine ve fabrikalara gerekli olan elektrik hizmetini vermektedir. Çoğu zaman ihtiyaç halinde ve yoğun olduğumuz zaman da faturalarımızı öğrenmek için internetten Gediz elektrik borç sorgulama yapabilir halde olmak gerekiyor. Bu nedenle abone numarası ile ya da tesisat numarası ile güncel faturanın ne kadar olduğunu öğrenebilirsin. Gediz elektrik sosyal sorumlulukları ile birlikte köklü bir şirket olduğu için kolay bir şekilde faturanı da sorgulayabilirsin.

Gediz elektrik, faaliyette bulunduğu bölgelerde genel yaşam kalitesini yükseltebilmek için her zaman sürdürülebilir çalışmalarına devam etmekte. Kurumsal sorumluluk açısından kavram bilinciyle ilerleyerek geleceğe dönük çalışmaları projelerine eklemekte. Manisa ve İzmir çevresinde yaşıyorsanız Gediz elektiğin farkını görebilirsiniz.

Manisa Gediz Elektrik Borç Sorgulama

Kurumsal faaliyetlerini sürdürürken vatandaşlara en uygun elektriğin hizmetini sunmaktadır. Gediz elektrik borç sorgulama Manisa sayesinde güncel faturanı telefondan kolayca sorgulaman için de biz de sana yardımcı oluyoruz. Kolayca telefondan hiç yorulmadan fatura borcu sorgulamayı kim istemez ki? Özellikle de birikmiş borçlar varsa ve bu borçların toplamını görebilmek için. Hemen eski faturalarından yola çıkarak anında borcunu elektrik borç sorgulama ile faturanı öğrenebilirsin.

Güncel faturanı öğrenebilmek internetten en basit yöntem ile önemlidir. Gediz elektrik de İzmir ve Manisa illerine hizmet verdiği için her nerede olursan ol anında sorgulama yapabilirsin. Sorgu yaptığında emin ol hemen doğru sonucu ve tüm borçlarını görebilirsin.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Elektrik Faturası Sorgulama" başlıklı yazımızı da dilerseniz okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Begüm