Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Güncel Faturanı Merak Ediyorsan Su Borcu Sorgula

Su Borcu Sorgula

Su dünyadaki yaşamın en önemli maddesidir. Su olmadan yaşam düşünülemez. Kokusuz ve tatsız olan bu bileşik sayesinde günlük işlerimizde, temizliğimizde, vücudumuz için faydalı olmasında kullanırız. Temizlikte olsun, iş yerlerinde kullanmamız olsun suyu günlük yaşamımızda çok kullanırız. Bu nedenle faturalarımıza da su kullanımımız yansır. Güncel su faturanız gelmediği zaman su tüketiminizden dolayı merak ettiğiniz borcunuz varsa su borcu sorgula sayesinde öğrenebilirsiniz. Böylece su faturanız gelmediğinde o ay gelen fatura borcunuzu fatura sorgulama sayesinde öğrenebilirsiniz.

Suyun kullanımı en çok da yaz aylarında olur. Çünkü yazın verdiği bunaltıcı sıcağı en iyi karşılayan soğuk sudur. Yazlık alanlarda ise su tüketimi çok fazladır. Hele ki bahçeniz varsa ve meyve sebze yetiştiriyorsanız günlük veya haftalık sulanması gereken toprağınız var demektir. Bu kadar su tüketimi yaparken faturalarınız gelmediğinde su güncel fatura borcunu sorgula yaparak ay ortasında dahi borcunuzu öğrenebilirsiniz. Güncel faturanızın tutarını görmek için yukarıdaki panele abone numaranızı yazarak su alanınızı işaretlemeniz gerekir. Adapazarı Su, Aksaray su, Bursa Su, Isparta su, İSKİ, İzmir Su, İzmit Su alanlarında seçim yaparak ve abone numaranızı yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Cep telefonundan, bilgisayardan, tabletten istediğiniz yerden sorgulama yapabilir, internetiniz olduğu sürece de su fatura borç sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamamız ücretlidir. Çünkü size güncel bilgiler vererek anlaşmalı kurumlar ile çalışmaktayız. Bu nedenle güncel bilgiler ile size doğru sonuçlar vermekteyiz. Ay ay fatura borcunuzu görebilirsiniz.

Su Faturası Sorgulama İski İşlemiyle Borç Bilgilerinizi Hemen Öğrenebilirsiniz

Su faturası denildiği zaman akla ilk gelen firmaların başında İski geliyor. Su faturası sorgulama İski ve diğer tüm firmalar için sayfamızdan yapılabilmektedir. Kesin ve net sonuçları sadece dakikalar içerisinde alabileceğiniz sorgulama sistememiz ile ilgli öğrenmek istediğiniz her türlü konu hakkında müşteri temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. Sizde İski'ye ait su faturalarınızı hemen sorgulayarak öğrenmeye ne dersiniz?