Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Borç Sorgulama

iski borç sorgulama

İski’ye borcu olanlar için müjde vermek isteriz.  İski 30 Haziran 2016 tarihi öncesinde yer alan borçlarınızı yapılandırmanız için olanak sunuyor. Resmi gazetede yayınlanan, yürürlüğe giren duyuruda İstanbul’da yaşayan insanlar için İski borçlarını yapılandırmalarına olanak sağlayacak taksitler gelmiş bulunmaktadır. İski borcu yapılandırmadan önce İski borç sorgulama yaparak fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz. Bu sayede geçmiş dönem borçlarınızı görerek ödemeniz ve yapılandırmanız gereken toplam borcunuzu görebilirsiniz. İski yapılandırması yapabilmeniz için son tarih 30 Ekim 2016 tarihidir. Bu tarihe kadar İski borçlarınızı yapılandırmak isterseniz ve faturalarınızın tutarını merak ederseniz eğer yukarıda yer alan sorgulama alanımızda İski borç sorgulama yapabilirsiniz.

İstanbul’da yaşayan insanlar için su faturası borçları olan insanlara kolaylık sunmaktadır. Borcu olan kişilerin borçlarını yapılandırmaları için önce borç bilgilerinin bilmesi gerekir. İski’ye olan borcunuz varsa iski borç sorgulama iski fatura öğrenme servisimiz sayesinde fatura sorgulayabilirsiniz. Üç adımda çok kolay bir şekilde fatura sorgulayabilir, güncel borç bilgilerinizi Güncel Fatura Borcu sorgula servisimiz ile öğrenebilirsiniz.

İski Borç Sorgulama İstanbul

Su faturası sorgulama yapabilmek için Su seçeneğinden İski seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Daha sonra sekiz hane olan abone numaranızı yazarak sorgula butonuna tıklamanız gerekir. İski borç sorgulama İstanbul için sorgulama yapmanız işinizi kolaylaştırır. İki defa ikametinizde bulunan İski şube müdürlüğüne giderek işlemde bulunmanıza gerek yoktur. Borcunuzu fatura sorgulama servisimiz ile öğrenebilirsiniz. Böylece 36 aya kadar taksitlendirebileceğiniz borç miktarınızı incelemiş olursunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde borcunuzu cep telefonunuzdan sorgulayabilirsiniz.