Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İzmir Su Faturası Borç Sorgulama

izmir su faturası borç sorgulama

Su hayatımızın yapı taşını oluşturan temel maddelerden biridir. İçme suyu için kullanılan sudan tutun da temizlik için olsun yemek için olsun sürekli suyu kullanırız. Bildiğin üzere evlere, işlere ve yaşadığın bölgede bulunan tüm yapılara suyu dağıtan şirketler vardır. İstanbul’da İski, İzmir’de İzsu vs gibi. Bu şirketler zaman zaman denetlenir ve vatandaşlarında hizmet kullanımı karşısında faturalandırılır. Özellikle İzmir’de yaşıyorsan İzmir su faturası borç sorgulama yapabilmek için İzsu abonesi olman gerekir. İnternet dünyasında doğru sonuç almak ve fatura borcunu sorgulayabilmek için BTK onaylı servisimizi tercih edebilirsin.

İnternetin cep telefonlarından da girilmesi sayesinde fatura sorgulama yapmak da büyük ölçekte hız kazandırdı. İnsanlar dışarı çıkmadan kolayca fatura sorgulama yapabilmekte. Fatura tutarını görmek için İzmir’e geri dönmene gerek yok. İstanbul’da bir ay boyunca kaldığında İzmir’deki evine gelen su faturasını su faturası borç sorgulama yaparak hemen öğrenebilirsin. Tek bilmen gereken abone numarandır. Telefondan fatura sorgulama yapabilmek için sitemize girerek tip seçimini yaptıktan sonra abone numaranı yazman gerekir. Böylece İzmir şehrine kadar gitmek zorunda kalmadan fatura borcunun tutarını öğrenmiş olursun.

Abone No ile İzmir Su Faturası Borç Sorgulama

Yukarıda da yazdığımız gibi abone numaran ile İzmir su faturası borç sorgulama yapabilirsin. İzsu abonelik için başvuru yapman gerekiyor. Maalesef bunu ilgili merkezlere gitmen lazım. Yeni bir eve taşındığında yeni bir abonelik oluşturmalısın. Bu sayede İzsu faturanı takip edebilirsin. İstediğin zaman servisimizden abone no ile İzmir su faturası borç sorgulama yapabilirsin. 

Daha önce yayınlamış olduğumuz "İzsu Borç Sorgulama" başlıklı makalemizi de inceleyerek konuyla alakalı daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Begüm