Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İzsu Borç Sorgulama

izsu borç sorgulama

İzmir’de Su ve Kanalizasyon İdaresi işlemlerini İzsu ile gerçekleştirilmektedir. İzsu bin dokuz yüz seksen yedi yılında İzmir şehrinde kurulmuştur. Nasıl İstanbul’da İski varsa İzmir’de de İzsu vardır. Abonelerine su sağlamak için hizmet verir. Eğer İzsu’ya borcunuz varsa izsu borç sorgulama yaparak güncel faturanızı anında öğrenebilirsiniz. İzmir’de yaşayan insanlar için İzsu her zaman yeniliklerini korumaktadır. Borç sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar için de tüm Türkiye’de izsu borç sorgulama yapabilecekleri fatura sorgulama servisimiz bulunmaktadır. Hemen izsu su borcunuzu öğrenmek istiyorsanız eğer yukarıda yer alan servis alanımızdan İzsu seçeneğini seçerek su borcunuzun bilgisini anında alabilirsiniz.

Abone No İle İzsu Borç Sorgulama

Su her zaman kullandığımız bir madde olduğu için tüm Türkiye’de çok fazla tüketilmektedir. İş yerlerinde, evlerde, alışveriş merkezlerinde kısacası her yerde su tüketimi fazladır. Çoğu zaman da faturalarımızı iş yoğunluğu sırasında takip etmeyi unutabiliriz. Su faturası borç sorgulama yapmamız gerekebilir. Bu nedenle internetten kolayca fatura sorgulama yapabileceğiniz yere ihtiyacınız olduğunda fatura sorgulama servisimizden yararlanabilirsiniz. Çünkü abone no ile izsu borç sorgulama yapmanın en kolay yolu bizim sayemizde gerçekleşir. Her defasında İzsu borç sorgulama yapmak için ödeme merkezlerine giderek sıra bekleme derdine son vermekteyiz. Soğuk havada, yazın sıcağında, evinizden veya iş yerinizden bulunduğunuz yerden ayrılmadan anında fatura sorgulama yapabilirsiniz. Borcunuzu öğrenmek için hemen yukarıdaki servis alanımızdan faydalanın.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Güncel Faturanı Merak Ediyorsan Su Borcu Sorgula" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.