Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Kolayca Su Güncel Fatura Borcunu Sorgula

Su Güncel Fatura Borcunu Sorgula

Birden çok eviniz var ve kiracılarınız olduğunu düşünelim. Kiracınız çıkmak istediğinde elbette borcunu ödeyerek çıkması gerekir. Kendi üzerine almadığı elektrik, su, doğalgaz faturasını sorgulama yaparak borcunun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.  Tek bilmeniz gereken abone numarasıdır. Abone numarasını su güncel fatura borcunu sorgula yaparak ne kadar tutarı olduğunu görebilirsiniz. Kiracınız çıkmadan fatura borcunun olup olmadığını merak ediyorsanız eğer ödeme merkezine vs gitmeden hemen hızlı bir şekilde fatura borcunu öğrenebilirsiniz.

Faturamız gelmediği zaman o ay ödeme yapmayız. Çünkü faturaların gelişi bize ödeme yapmamız için hatırlatıcıdır. Fatura gelmeyince de ödemeyi de hatırlamayız. Hal böyle olunca da faturalarda birikmiş olmaktadır. Gecikme bedeli de tabi faturalara yansır. Faturalarınızın sürekli büyüyüp şişmesinden de zamanında gelmeyen faturalarınızın sorgulamasını yaptığınızda gecikme bedelini de görmeden faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Su fatura borç sorgula sayesinde tüm faturalarınızı görebilirsiniz. Sadece su değil, doğalgaz, elektrik, telefon borçlarınızın olup olmadığını da görebilirsiniz. Yapacağınız tüm sorgulamalar ücretlidir. Size güncel bilgiler vermek için anlaşmalı kurumlarımız ile çalışmakta olduğumuz için sorgulamalarımız ücretlidir. Siz de faturanız gelmediği zaman ya da kiracılarınızın fatura borcunun olup olmadığını merak ettiğiniz zaman oturduğunuz yerden sorgulama yapabilirsiniz.

İski Borç Sorgula İle Hemen Faturanı Öğren

İçme ve aynı zamanda kullanma suyunun her türlü yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından sağlanarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması görevini yürüten İski ile ilgili borçlarınızı hemen sorgulayabilirsiniz. RH-018 no'lu lisans belgesi ile hizmet veren servisimiz üzerinden İski borç sorgula işlemi ile net sonuçlara sadece dakikalar içerisinde ulaşabilirsiniz.