Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Borcu Sorgulama

su borcu sorgulama

Eve gelen faturalardan su faturası bu ay gelmediyse veya diğer dairedeki faturalar gelip senin faturan kaybolduğunu düşünüyorsan fatura borcunu ödeme merkezine gitmeden öğrenebilirsin. Su borcu sorgula işlemi ile hemen borç sorgulama yaparak anında faturadaki toplam borcunu öğrenebilirsin. Fatura sorgulama servisimiz ile ödenmemiş su borcu tutarını görebilmen için yardımcı olmaktayız. Eğer posta kutusuna gelecek olan faturayı beklemek istemiyorsan da yine su borcu sorgula işlemi yaparak abone numaran üzerinden veya tesisat numaran üzerinde borcunu öğrenebilirsin.

Suyu günlük yaşamda çok fazla kullanırız. Temel bir ihtiyaç olan su her zaman da karşımıza çıkar. Sağlıktan, temizlikten her şeyde su önemli durumdadır. Hayatımızda temel olan su için fatura borçlarımızı zaman zaman sorgulamak gerekebiliyor. Türkiye’nin her yerinde su borcunuzu öğrenebileceğiniz bir servise ihtiyacın olduğunda su faturası borç sorgulama yapmak için fatura sorgulama servisi ile işlemini gerçekleştirerek fatura borcunu anında öğrenebilirsin. Üye olmadan hemen sorgulama yapabileceğin servisimizde yüzde yüz doğru sonuç alacağından emin olabilirsin. Toplam borcunu görebileceğin servisimiz ile hemen su borcu sorgula!

İski Su Borcu Sorgulama

Güncel fatura bilgilerine ulaşma konusunda sıkıntı mı yaşıyorsun? Çoğu zaman bu sıkıntılarını aşmak için fatura sorgulama yapmak gerekebiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde sıra beklemeden fatura borcunu anında öğrenebilirsin. Bunu gerçekleştirmek için de iski su borcu sorgulama yapabilir, istediğin zaman borç bilgilerine ulaşabilirsin. Tesisat numaran veya abone numaran ile en kısa sürede işlemini gerçekleştirebilirsin. Hemen şimdi su fatura borcu sorgulamaya başla!

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Su Güncel Fatura Borcu Öğrenmek İstiyorum" başlıklı yazımızı da okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Begüm