Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Faturası Borç Sorgulama

su faturası borç sorgulama

Off… Keşke her ay faturalar ile uğraşmak zorunda kalmasak. Maalesef hizmet aldığımız yerin su faturasını ödemek zorundayız. Evimize, iş yerimize kadar gelen faturamızı öğrenebilmek için su faturası borç sorgulama sayesinde öğrenebilirsin. Genelde ay sonu faturalar geldiği için maaşı alır almaz düşündüğümüz ilk şey bu ödemelerdir. Çünkü evimize gelen suyun, doğalgazın, elektriğin kesilmemesini isteriz. En kolay şekilde faturalarımızın borcunu öğrenebilmek için faturalarımızın tutarını görebilmek her zaman önemlidir.

Ülkemizin birçok kentinde su faturasını ödeyebilmek için iki defa fatura ödeme merkezine gitmek zorunda kalabiliyoruz. Çünkü ilki abone numarasından öncelikle fatura sorgulama yapıyoruz, borcunu öğreniyoruz. Ardından yine müsait olduğumuzda tekrar fatura ödeme merkezine giderek fatura borcumuzu ödüyoruz. İski ödenmemiş fatura sorgulama yapmak için en yakın fatura ödeme merkezine gitmek yerine online olarak fatura borcunu öğrenebilirsin. Neden kendini yoruyorsun? 11860 rehber servisimizde fatura sorgulama yapabilirsin. Kolay yoldan ihtiyacın olan tüm fatura borcunu öğrenebileceğin servisimiz ile zaman kaybetmezsin.

İski Su Faturası Borç Sorgulama

Her zaman fatura sorgulamalar sıkıntı olmuştur. Çünkü tüm fatura borçlarını kolay yoldan öğrenmek var, zahmetli yoldan öğrenmek var. Özellikle İstanbul’da yaşayan insanlar için geçerli olan durumda sıra beklemek her yerde olan bir durum. Çünkü çok kalabalık şehir ve bu şehrin kalabalığını yaşayan kişiler bilir. Otobüs beklerken sıra bekleriz. Hastanede sıranın bize gelmesini bekler dururuz. Bankada işlem yapabilmek için de sıra bekleriz. İstanbul gibi bir yerde fatura sorgulamak için de sıra bekleriz. İski borç sorgulama tesisat no ile tüm sıkıntılarına çare oluyor sıra beklemeden tesisat numarası üzerinden fatura borcunu öğrenmeni sağlıyoruz. Ne zaman istersen fatura sorgulama servisimiz üzerinden hemen borcunu öğrenebilirsin. Yukarıda yer alan su faturası borç sorgulama alanına tıklayarak işlemlere başlayabilirsin. Dertler biter, meraklar biter bu sayede. 

Dilerseniz daha önce konu ile ilgili yayınlamış olduğumuz "Su Borcu Sorgulama" başlıklı yazımızı da inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Leyla