Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

TTNet Fatura Görüntüleme Servisi

Bilişim çağında yaşıyoruz. Bilişim çağının olmazsa olmazı internet ile gün geçtikçe her eve ve iş yerlerinde daha da fazlalaşıyor. Cep telefonlarımızdan tutun bilgisayarlarımızda internet kullanımı oldukça yaygın. TTNet fatura görüntüleme yaparak da tüm faturalarınızı servisimiz aracılığı ile görmeniz mümkün. Bilgisayar başında kaçırdığımız dizilerimizi izlerken, çocuğumuzun ödevlerini internet başında yapmasına da izin verebiliyoruz. Evde internetin bu denli önemli halde olduğunu bilen Türk Telekom şirketi de evde internetin kolay ödeme yöntemleri ve her eve uygun fiyatları ile abonelerinin karşısına çıkartıyor.

Abonelerinin önceliklerine ve kullanımlarına uygun olarak faturalandırma sistemi kullanmakta olan Türk Telekom, kotalı veya kotasız internet seçeneklerini de sunmakta. Kotasız internet kullanıcıları Türk Telekom fatura görüntüleme yapmaları gerekiyor. Çünkü kotalı internette belirlenen ölçüyü geçtiğiniz zaman faturanıza kademeli olarak yansır. Bu nedenle zaman zaman fatura borcunuzu öğrenmenizde fayda var. 

ttnet fatura görüntüleme

Kurumsal TTnet Fatura Görüntüleme Servisi

İş yerleri için Türk Telekom kurumsal paketler de müşterilerine sunmakta. Kurumsal müşteriler, Türk Telekom fatura görüntüleme kurumsal tercihiyle fatura borçlarını her istediklerinde görebilirler. Yetkili ve anlaşmalı yerlere gidip kurumsal firmanızın internet borcunu öğrenmektense hemen abone numaranız üzerinden faturanızın borcunu öğrenebilirsiniz. İnternet sitemiz üzerinden doğru sonuç alabileceğinize emin olabilirsiniz. Kotalı internet kullanıcılarının sıkça başvurduğu internetten sorgulama yönteminde siz de zahmetsiz bir şekilde paketinizin aşımındaki ücreti görebilirsiniz. Paket aşımız her ay oluyorsa gerekirse paket değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz.

Konu ile ilgili en son yayınlamış oldğumuz "TTNet Fatura Sorgulama Servisi" başlıklı yazımızı da dilersneiz okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Pelin