Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

TTNet Fatura Sorgulama

ttnet fatura sorgulama

Türkiye’de geçmiş yıllardan itibaren altyapısı en geniş haliyle evlere, iş yerlerine hizmet veren kuruluşlardan birisi olan Türk Telekom, internet ve ev telefonu kullanıcılarına hizmet vermektedir. Deneyimli uzmanları ile teknolojiye yön veren gelişmelerde bulunarak hizmetlerini her geçen gün arttırmaktadır. Vatandaşlar Türk Telekom internet için TTnet’e başvurmakta. Başvurunuzdan sonraki ilk faturan gelmediyse TTnet fatura sorgulama sayesinde fatura borcunun ne kadar olduğunu öğrenebilirsin. Bazen bazı durumlarda kota aşımı oluyor veya vergiler çok fazla yüklenmiş olabiliyor. bu nedenle Türk Telekom merkezlerine gitmeden de fatura sorgulama yaparak borcunu öğrenmen mümkün.

BTK onaylı ve lisanslı fatura sorgulama servisimizden üyelik gerektirmeden sadece müşteri numarası ile kolayca fatura borcunu öğrenebilirsin. “Giriş şifrem neydi?” gibi sorular ile uğraşmadan fatura borcunu kolayca öğrenmene yardımcı oluyoruz. İhemen şimdi Türk Telekom fatura görüntüleme yapabilmek için yukarıdaki sorgulama alanına başvurabilirsin.

Güncel TTnet Fatura Sorgulama

Türk Telekom hizmet yerlerine gitmeden de fatura borcunu sorgulayabilirsin. İnternetin kapanmadan hemen borç bilgilerini öğren. Genelde ilk faturalar atlanır ve bir sonraki ay daha fazla ödemek zorunda kalırsın. Bunu yaşamamak için zamanında ödeme yapman senin için faydalı olacaktır. Bunun içinde borcunu öğrenmek en güvenli iş olacaktır. TTnet Fatura Sorgulama internet üzerinden yapılacak bir sorgulamadır. En kolay ve pratik yöntem ile de sayfamızda sorgulayabilirsin. Tip seçimi ve TTnet ADSL seçimi ile anında sorgulama yapabilirsin. 

Pelin