Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Türk Telekom Borç Sorgulama İnternetten

Türk Telekom çok yönlü hizmetleri ve kampanyaları ile her zaman karşımızda. İnternet, ev telefonu, cep telefonu için kolayca çözüm üreten, kullanıcının Türk Telekom borç sorgulama yapabilmesi için her türlü kolaylığı sağlayan bir şirket. Her zaman yakın çevremizde Türk Telekom bayisini görebilmekteyiz. Her adımda ihtiyacımız olan bu bayilerde fatura sorgulamanın dışında da işlemler yapmaktayız. Eğer amacınız sadece fatura sorgulamaksa bunu gerçekleştirebilmek için her zaman yanınızdayız. Türk Telekom online işlemler yapmadan hangi faturayı görüntülemek isterseniz hemen sonuç alabilirsiniz. TC kimlik numaranızı vs istemeden anında sonuç almanız servisimizle mümkün.

Ev telefonu ile ev için internet hemen hemen her evde bulunuyor. Peki, zaman zaman Türk Telekom fatura görüntüleme yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız eğer ev telefonu ve internetiniz için biriken borçlarınız varsa hemen şimdi sorgulama yapmalısınız. Biriken borçlarınız oldukça ödemede zorlanabilirsiniz. TTnet internet’te Türk Telekom bünyesinde olduğu için Türk Telekom borç sorgulama internetten anında yapmanız mümkün. Ödeme noktalarına giderek hem borç sorgulama hem de ödeme yapmak için gitmenize gerek yok. Borç sorgulama için servisimizi kullanabilir, faturanıza ne kadar yansımış öğrenebilirsiniz. 

türk telekom borç sorgulama

İnternetten Telefon İle Türk Telekom Borç Sorgulama

Eskiden faturaları ödemek için uzun kuyruklarda beklerdik. Fatura sorgulama Avea, Turkcell, Vodafone, Bimcell, Türk Telekom gibi operatörler için fatura görüntüleme yapabilmek her zaman yorucu olmaktaydı. Teknolojinin en büyük kolaylıklarından biri de bu oldu. Oturduğumuz yerden faturalarımızı hemen öğrenebilir olduk. Sizde faturanızı anında öğrenebilmeye ne dersiniz? İstediğiniz zaman istediğiniz anda faturanızın borcunu sorgulayın. 

Begüm