Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Türk Telekom Ev Telefonu Borç Sorgulama

türk telekom ev telefonu

Cep telefon kullanmasını beceremiyorum. Ev hanımıyım ve yaşlı bir insanım. Çağa ayak uyduramadığım için ve evde oturduğum için ev telefonuna daha çok ihtiyacım var. Biri beni aradığında çok daha rahat konuşabiliyorum. Ayrıca telefon numaraları büyük tuşlar olduğu için de kolay bir şekilde numaralara basabiliyorum. Oğlum benim için özel olarak Türk Telekom ev telefonu aldı ve internette bağlattı. Evime gelen misafirlere şifreyi göstererek internetten de yararlanmalarını sağlıyorum. Her seferinde ev telefonu borcunu da ben takip etmiyorum. Oğlum evime geldiğinde bu işi kolayca halledebiliyor.

Bazen ev telefonu borcunu ödemediğini ve borç tutarını unuttuğunu söyleyebiliyor. Bu nedenle de internetten Türk Telekom ev telefonu sorgulama yaparak borç tutarını görebiliyor. Güncel fatura borcunu öğrenebilmek için fatura sorgulama rehber hizmetinden borç öğrenebiliyor. Türk Telekom’dan hizmet aldığımız için borç sorgulamayı da kolayca servis üzerinden yapabiliyor.

Güncel Türk Telekom Ev Telefonu Borç Sorgulama

Ev telefonu benim için gerekli bir materyal. İletişim açısından da çok kullanışlı ve verimli. Bu nedenle düzenli olarak bu iletişimden faydalanabilmek için Türk Telekom’dan hizmet almaya devam etmeliyim. Bunun içinde hizmet bedelimi düzenli olarak ödemeliyim. Oğlum sağ olsun tüm bu işleri Türk Telekom ev telefonu fatura sorgulama yaparak borç bilgilerini görebiliyor, takip edebiliyor, ödeme yapıp yapmadığını da hatırlayabiliyor. İnternet sayesinde ve rehber servisi sayesinde güncel Türk Telekom ev telefonu borç sorgulama yapabiliyorsun. Ev telefon numarasını yazarak hemen anında sana borç bilgilerini gösteriyor. Eğer geçmiş dönemde de borcun varsa ve bunu da öğrenmek istiyorsan hemen bilgilerini yazarak görebilirsin. Özellikle bu sitede üye olmadan bir form doldurmadan hızlı sorgulama yapmanı sağlamakta. Borç sorgulama yapabilmek için hemen şimdi işlemlerine başlayabilirsin.

Konu ile ilgili daha önce yayınladığımız "

Begüm